ประวัติ ไอศวรรยา อริยะวัฒนา | About

ไอศวรรยา อริยะวัฒนา

ไอศวรรยา อริยะวัฒนา |

แอม

  • วันเกิด 18 สิงหาคม 2526
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

แอม ไอศวรรยา อริยะวัฒนา จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาโฆษณา มีผลงานเป็นพรีเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลยันฮี เป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่อง เพลงสุดท้าย (2006) และ Patong girl (2016)

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Patong Girl(2016)

เพลงสุดท้าย(2006)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด