ประวัติ ไรส์ ไอฟานส์ | About Rhys Ifans

ไรส์ ไอฟานส์

ไรส์ ไอฟานส์ | Rhys Ifans

  • วันเกิด 22 กรกฎาคม 2511
  • ส่วนสูง 188 ซ.ม.
  • เกิดที่ เวลล์ สหราชอาณาจักร

ติดตาม Instagram

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด