ประวัติ ไมตรี นิยมแสง | About

ไมตรี นิยมแสง

ไมตรี นิยมแสง |

ไมค์, อ.ไมตรี

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ไมค์ ไมตรี นิยมแสง เป็นนักดนตรีและนักเรียบเรียงชื่อดัง

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ธรณีกรรแสง(2002)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด