ประวัติ โอลิเวีย เทย์เลอร์ ดัดลีย์ | About Olivia Taylor Dudley

โอลิเวีย เทย์เลอร์ ดัดลีย์

โอลิเวีย เทย์เลอร์ ดัดลีย์ | Olivia Taylor Dudley

  • วันเกิด 4 พฤศจิกายน 2528
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตาม Instagram

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

The Vatican Tapes(2015)

Paranormal Activity: The Ghost Dimension(2015)

Chernobyl Diaries(2012)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด