ประวัติ โมนิค แกนเดอร์ตัน | About Monique Ganderton

โมนิค แกนเดอร์ตัน

โมนิค แกนเดอร์ตัน | Monique Ganderton

  • วันเกิด 6 สิงหาคม 2523
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ เอ็ดมันตัน, แอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

ติดตาม Instagram

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

American Ultra(2015)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด