ประวัติ โทโมกิ ฮิโรเสะ | About Tomoki Hirose

โทโมกิ ฮิโรเสะ

โทโมกิ ฮิโรเสะ | Tomoki Hirose

  • วันเกิด 14 กุมภาพันธ์ 2530
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

ติดตาม Instagram

โทโมกิ ฮิโรเสะ เขาเป็นนักแสดงชาวญี่ปุ่น มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Gachiban Worst Max (2012), Nigeta sakana wa oyoideru (2017) และ Eiga: Token ranbu (2019) เป็นต้น

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Touken Ranbu: The Movie(2019)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด