ประวัติ โชติรส ชโยวรรณ | About

โชติรส ชโยวรรณ

โชติรส ชโยวรรณ |

โซบี

  • วันเกิด 24 ตุลาคม 2521
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

โชติรส ชโยวรรณ (สกุลเดิม: แก้วพินิจ; 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521) ชื่อเล่น โซบี เป็นนักแสดงชาวไทย จบการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, ระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ และระดับอุดมศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยรังสิต โชติรส สมรสกับเชลล์ ชโยวรรณ นักธุรกิจ ซึ่งเป็นเพื่อนที่ศึกษาร่วมมหาวิทยาลัย

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

โหดหน้าเหี่ยว 966(2009)

แม่เบี้ย(2001)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด