ประวัติ โจโก้ อันวาร์ | About Joko Anwar

โจโก้ อันวาร์

โจโก้ อันวาร์ | Joko Anwar

  • วันเกิด 3 มกราคม 2519
  • ส่วนสูง 181 ซ.ม.
  • เกิดที่ เมดัน ประเทศอินโดนีเซีย

ติดตาม Instagram

โจโก้ อันวาร์ เป็นผู้กำกับ นักเขียนบทชาวอินโดนีเซีย มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Satan’s Slaves (2017), A Copy of My Mind (2015) และ Ritual (2012) เป็นต้น

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

Satan’s Slaves(2018)

ผลงานการแต่งบทภาพยนต์ที่ผ่านมา

Satan’s Slaves(2018)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด