ประวัติ โคกิ อูจิยาม่า | About Koki Uchiyama

โคกิ อูจิยาม่า

โคกิ อูจิยาม่า | Koki Uchiyama

  • วันเกิด 16 สิงหาคม 2533
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

ติดตาม Instagram

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Free!: Take Your Marks(2018)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด