ประวัติ แฮโรลด์ โรเซนโลวเอ็ก | About Harald RosenlowEeg

แฮโรลด์ โรเซนโลวเอ็ก

แฮโรลด์ โรเซนโลวเอ็ก | Harald RosenlowEeg

  • วันเกิด 18 สิงหาคม 2513
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ เว็สต์ฟ็อล ประเทศนอร์เวย์

ติดตาม Instagram

แฮโรลด์ โรเซนโลวเอ็ก (หรือ แฮโรลด์ โรเซนโลวเอกาเก้) เขาเป็นนักเขียนบท มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Hawaii, Oslo (2004), The Wave (2015) และ The King’s Choice (2016) เป็นต้น

ผลงานการแต่งบทภาพยนต์ที่ผ่านมา

The Quake(2019)

The Wave(2016)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด