ประวัติ แอนนี่ เฉิน | About Annie Chen

แอนนี่ เฉิน

แอนนี่ เฉิน | Annie Chen

  • วันเกิด 28 เมษายน 2532
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ไทจง ประเทศไต้หวัน

ติดตาม Instagram

แอนนี่ เฉิน หรือ เฉินทิงหนี่ (TingNi Chen) เธอเป็นนักแสดง มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Sorry to Bother You (2018), White Lies, Black Lies (2015) และ Nie Xiaoqian (2016) เป็นต้น

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

More than Blue(2019)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด