ประวัติ แองกัส สคริมม์ | About Angus Scrimm

แองกัส สคริมม์

แองกัส สคริมม์ | Angus Scrimm

  • วันเกิด 19 สิงหาคม 2469, เสียชีวิต 9 มกราคม 2559
  • ส่วนสูง 193 ซ.ม.
  • เกิดที่ แคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตาม Instagram

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Incident on and Off a Mountain Road(2006)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด