ประวัติ แคทเธอรีน เฟอร์เกท | About Katherine Fugate

แคทเธอรีน เฟอร์เกท

แคทเธอรีน เฟอร์เกท | Katherine Fugate

  • วันเกิด 14 กรกฎาคม 2508
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตาม Instagram

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด