ประวัติ เออร์ซูล่า สเตราส์ | About Ursula Strauss

เออร์ซูล่า สเตราส์

เออร์ซูล่า สเตราส์ | Ursula Strauss

  • วันเกิด 25 เมษายน 2517
  • ส่วนสูง 174 ซ.ม.
  • เกิดที่ เมล์ค ประเทศออสเตรีย

ติดตาม Instagram

เออร์ซูล่า สเตราส์ เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2517 เธอเป็นนักแสดง มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Fast Forward (2009), Revanche (2008) และ Michael (2011)

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

MindGamers(2017)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด