ประวัติ เอกศรัญญ์ ปฐมอัครพัฒน์ | About

เอกศรัญญ์ ปฐมอัครพัฒน์

เอกศรัญญ์ ปฐมอัครพัฒน์ |

โอ๊ต

  • วันเกิด 15 ตุลาคม 2530
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

บ้านผีปอบ(2011)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด