ประวัติ เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ | About

เอกพงศ์ จงเกษกรณ์

เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ |

เฟิสท์

  • วันเกิด 30 มกราคม 2529
  • ส่วนสูง 189 ซ.ม.
  • เกิดที่ อุทัยธานี ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/first_ekkaphong/

เฟิสท์ เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2529 เป็นนักแสดงชาวไทย จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนนครสวรรค์ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ หวานใจกับนายจอมหยิ่ง (2553), รอยมาร (2554), รากบุญ (2555), เมียหลวง (2560) เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด