ประวัติ เบน เดวิส | About Ben Davis

เบน เดวิส

เบน เดวิส | Ben Davis

  • วันเกิด 15 กรกฎาคม 2518
  • ส่วนสูง 187 ซ.ม.
  • เกิดที่ เอมส์, ไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตาม Instagram

เบน เดวิส (Ben Davis (LXXV)) เขาเป็นนักแสดง มีผลงานที่ผ่านมา คือ The Woman in the Window (2020)

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

The Woman in the Window(2020)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด