ประวัติ เบญจา ทองแถม | About

เบญจา ทองแถม

เบญจา ทองแถม |

เบญจา, เบญจา อาร์สยาม

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/benja_rsiam/

เบญจา ทองแถม หรือ เบญจา อาร์สยาม จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ และระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัุดการ สาขานิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เคยมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด