ประวัติ เนติมาพร ไตรคำ | About

เนติมาพร ไตรคำ

เนติมาพร ไตรคำ |

ม่าเหมี่ยว

  • วันเกิด 8 กุมภาพันธ์ 2529
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

เนติมาพร ไตรคำ ชื่อเล่น ม่าเหมี่ยว ศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) และปริญญาตรีศึกษาที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

The One(2007)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด