ประวัติ เจษยา เวียงเกตุ | About

เจษยา เวียงเกตุ

เจษยา เวียงเกตุ |

เอม

  • วันเกิด 7 กันยายน 2529
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

สลัดตาเดียวกับเด็ก 200 ตา(2008)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด