ประวัติ เจนชัว เฉิง | About JenShuo Cheng

เจนชัว เฉิง

เจนชัว เฉิง | JenShuo Cheng

  • วันเกิด 29 ธันวาคม 2525
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ไทเป ประเทศไต้หวัน

ติดตาม Instagram

เจนชัว เฉิง มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Thanatos, Drunk (2015), Schrodinger’s Cat (2018) และ Gatao 2: Rise of the King (2018) เป็นต้น

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

The TagAlong: Devil Fish(2019)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด