ประวัติ เคนเน็ธ เวลช์ | About Kenneth Welsh

เคนเน็ธ เวลช์

เคนเน็ธ เวลช์ | Kenneth Welsh

  • วันเกิด 30 มีนาคม 2485
  • ส่วนสูง 175 ซ.ม.
  • เกิดที่ เอดมันตัน, แอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

ติดตาม Instagram

เคนเน็ธ เวลซ์ เกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2485 ที่เอดมันตัน, แอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา เขาเป็นนักแสดง มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ The Day After Tomorrow (2004), The Aviator (2004) และ The Exorcism of Emily Rose (2005)

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

The Void(2017)

The Covenant(2006)

The Fog(2006)

Four Brothers(2005)

The Day After Tomorrow(2004)

Legends of the Fall(1994)

The Freshman(1990)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด