ประวัติ เขมวัฒน์ เริงธรรม | About

เขมวัฒน์ เริงธรรม

เขมวัฒน์ เริงธรรม |

เก้ง

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่

ติดตาม Instagram –

เก้ง มีชื่อจริงว่า เขมวัฒน์ เริงธรรม เรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรม ด้วยความสามารถทางด้านการร้องเพลง จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในนักร้องวง CU BAND ของมหาวิทยาลัย และปัจจุบันมารับหน้าที่เป็นนักร้องนำคนใหม่ของวงเครสเชนโด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด