ประวัติ ฮันนาห์ ควินลิแวน | About Hannah Quinlivan

ฮันนาห์ ควินลิแวน

ฮันนาห์ ควินลิแวน | Hannah Quinlivan

  • วันเกิด 12 สิงหาคม 2536
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ไทเป ประเทศไต้หวัน

ติดตาม Instagram

ฮันนาห์ ควินลิแวน เป็นนักแสดง มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ The Shanghai Job (2017), Skyscraper (2018) และ Moon River (2015) เป็นต้น และได้แต่งงานกับ Jay Chou เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2015 มีบุตรด้วยกัน 2 คน

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Skyscraper(2018)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด