ประวัติ อิศริยา สายสนั่น | About

อิศริยา สายสนั่น

อิศริยา สายสนั่น |

เอ๊ะ

  • วันเกิด 5 พฤศจิกายน 2525
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ นนทบุรี ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

อิศริยา สายสนั่น หรือ เอ๊ะ ชื่อเกิดว่า เกียรติญา โหมดลายคำ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 เป็นนักแสดงชาวไทย จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัมพรไพศาล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเซนต์ฟรังค์ซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ แล้วจึงสอบเทียบ ม.6 ได้ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอ๊ะเป็นบุตรของสมเกียรติ โหมดลายคำ และรพิพันธ์ สายสนั่น เธอมีพี่น้อง 5 คน โดยเป็นบุตรคนที่ 3 บิดามารดาได้แยกทางกันตั้งแต่เธอยังเด็ก เอ๊ะได้เริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 15 ปี โดยมีมารดาเป็นผู้ดูแล โดยเอ๊ะได้ศึกษาและทำงานไปพร้อมกัน ปิดเนื้อเรื่องย่อเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด