ประวัติ อิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา | About

อิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา

อิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา |

ต้น

  • วันเกิด 2522
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

The One(2007)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด