ประวัติ อิทธิศักดิ์ เอื้อสุนทรวัฒนา | About

อิทธิศักดิ์ เอื้อสุนทรวัฒนา

อิทธิศักดิ์ เอื้อสุนทรวัฒนา |

นิว

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

นิว อิทธิศักดิ์ เอื้อสุนทรวัฒนา ผู้กำกับชาวไทย มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ The Rooms (2014) กำกับ ตอน Honey Moon Suite, มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ (2017) เป็นต้น

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ(2017)

The Rooms(2014)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด