ประวัติ อิซูมิ ฟูจิโมโตะ | About Izumi Fujimoto

อิซูมิ ฟูจิโมโตะ

อิซูมิ ฟูจิโมโตะ | Izumi Fujimoto

  • วันเกิด 21 ตุลาคม 2534
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

ติดตาม Instagram

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Neko Ninja(2017)

What’s For Dinner Mom(2017)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด