ประวัติ อำไพวรรณ เตชะภูวภัทร | About

อำไพวรรณ เตชะภูวภัทร

อำไพวรรณ เตชะภูวภัทร |

เอ็ม

  • วันเกิด 19 พฤษภาคม 2528
  • ส่วนสูง 160 ซ.ม.
  • เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

เอ็ม อำไพวรรณ เตชะภูวภัทร จบการศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

สวยลากไส้(2007)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด