ประวัติ อาลี ฮิลลิส | About Ali Hillis

อาลี ฮิลลิส

อาลี ฮิลลิส | Ali Hillis

  • วันเกิด 29 ธันวาคม 2521
  • ส่วนสูง 155 ซ.ม.
  • เกิดที่ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตาม Instagram

อาลี ฮิลลิส ชื่อเกิด อาลิเซีย ดีน ฮิลลิส (Alecia Deann Hillis) เธอเป็นนักแสดง มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ r Mass Effect 3 (2012), Must Love Dogs (2005) และ Kiss Kiss Bang Bang (2005) เป็นต้น

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

The Road Within(2015)

Adrift(2007)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด