ประวัติ อาภาสิริ กิจติถานนท์ | About

อาภาสิริ กิจติถานนท์

อาภาสิริ กิจติถานนท์ |

ไข่มุก

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ไข่มุก อาภาสิริ กิจติถานนท์ เป็น Thai Idol อีกคนที่มีความโดดเด่นคือ ลักยิ้ม ศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาคอินเตอร์) นอกจากนี้ยังมีดีกรเป็นถึงผู้นำเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 71 อีกด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด