ประวัติ อัศนัย เทียนทอง | About

อัศนัย เทียนทอง

อัศนัย เทียนทอง |

บอล

  • วันเกิด 22 กรกฎาคม 2526
  • ส่วนสูง 178 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram https://www.instagram.com/assanai/

อัศนัย เทียนทอง ชื่อเล่น บอล เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บอลเริ่มเข้าสู่วงการจากงานโฆษณาทรอส จากนั้นมีผลงานแสดงละคร อยู่กับสังกัดโพลีพลัส

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด