ประวัติ อัจฉริยะ ศรีทา | About

อัจฉริยะ ศรีทา

อัจฉริยะ ศรีทา |

โต้ง

  • วันเกิด 26 สิงหาคม 2518
  • ส่วนสูง 173 ซ.ม.
  • เกิดที่ อุบลราชธานี ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

อัจฉริยะ ศรีทา ชื่อเล่น โต้ง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน เบญจะมะมหาราช, ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ระดับปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

ขุนแผน(2002)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด