ประวัติ ออม แทอุง | Uhm TaeWoong

ออม แทอุง

ออม แทอุง | Uhm TaeWoong

  • วันเกิด 5 เมษายน 2518
  • ส่วนสูง 181 ซ.ม.
  • เกิดที่ เจชอน ประเทศเกาหลีใต้
  • Instagram taewoong74

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

  • Architecture 101(2012)
  • Love, First(2010)
  • Silmido(2004)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด