ประวัติ อรัชมน รัตนวราหะ | About

อรัชมน รัตนวราหะ

อรัชมน รัตนวราหะ |

เตย

  • วันเกิด 20 สิงหาคม 2527
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/aratchamon/

อรัชมน รัตนวราหะ ชื่อเล่น เตย เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2527 เป็นนักแสดง ชาวไทย จบการศึกษาเอกประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตยแสดงภาพยนตร์เรื่อง Crazy in Thailand ลงโรงฉายที่ประเทศอินโดนีเซีย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด