ประวัติ อนุรักษ์ บุญเพิ่มพูล | About

อนุรักษ์ บุญเพิ่มพูล

อนุรักษ์ บุญเพิ่มพูล |

บอม

  • วันเกิด 29 พฤศจิกายน 2529
  • ส่วนสูง 173 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

บอม อนุรักษ์ บุญเพิ่มพูล หรือ บอม KPN จบการศึกษาจาก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม เป็นที่รู้จักจากการเข้าประกวด KPN Award 2011

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด