ประวัติ อนิศ โอสถานุเคราะห์ | About

อนิศ โอสถานุเคราะห์

อนิศ โอสถานุเคราะห์ |

กิ๊ก

  • วันเกิด 4 กุมภาพันธ์ 2516
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

อนิศ โอสถานุเคราะห์ ชื่อเล่น กิ๊ก จบการศึกษาระดับมัธยมศึกาาตอนต้นจากโรงเรียนสาธิตประถม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ High School จาก Bishop Magih High School, New York, USA และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

มอ๘(2006)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด