ประวัติ อนัวริน บาร์นาร์ด | About Aneurin Barnard

อนัวริน บาร์นาร์ด

อนัวริน บาร์นาร์ด | Aneurin Barnard

  • วันเกิด 8 พฤษภาคม 2530
  • ส่วนสูง 175 ซ.ม.
  • เกิดที่ เวลส์ สหราชอาณาจักร

ติดตาม Instagram

อนัวริน บาร์นาร์ด เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ที่ เวลส์ สหราชอาณาจักร เป็นนักแสดง มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Citadel (2012), Ironclad (2011) และ The Truth About Emanuel (2013)

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

The Goldfinch(2019)

Dunkirk(2017)

Bitter Harvest(2017)

Ironclad(2011)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด