ประวัติ อธิศาพัฒน์ วงศ์เงินยวง | About

อธิศาพัฒน์ วงศ์เงินยวง

อธิศาพัฒน์ วงศ์เงินยวง |

นิกแน็ก

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram https://www.instagram.com/niknagwg/

อธิศาพัฒน์ วงศ์เงินยวง หรือ นิกแน็ก ศึกษาศิลปะศาสตร์ การแสดงกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

กาลครั้งหนึ่ง…จนวันนี้(2014)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด