ประวัติ อณุวัฒ แซ่เจ๊า | About

อณุวัฒ แซ่เจ๊า

อณุวัฒ แซ่เจ๊า |

เอิร์ท

  • วันเกิด 5 เมษายน 2527
  • ส่วนสูง 180 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ท้าชน(2009)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด