ประวัติ หลี่ หงฉี | About Lee HongChi

หลี่ หงฉี

หลี่ หงฉี | Lee HongChi

  • วันเกิด 10 พฤษภาคม 2533
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ไทเป ประเทศไต้หวัน

ติดตาม Instagram

หลี่ หงฉี เขาเป็นนักแสดง มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Thanatos, Drunk (2015), Cities of Last Things (2018) และ City of Rock (2017) เป็นต้น

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Long Day’s Journey Into Night(2019)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด