ประวัติ หลิน โป๋หง | About Lin PoHung

หลิน โป๋หง

หลิน โป๋หง | Lin PoHung

  • วันเกิด 27 มกราคม 2531
  • ส่วนสูง 175 ซ.ม.
  • เกิดที่ ไทเป ประเทศไต้หวัน

ติดตาม Instagram

หลิน โป๋หง หรือ ออสติน หลิน (Austin Lin) เขาเป็นนักแสดง มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Transformers: Age of Extinction (2014), At Cafe 6 (2016) และ To My 19YearOld (2018) เป็นต้น

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang(2019)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด