ประวัติ หทัยทิพย์ สีสังข์ | About

หทัยทิพย์ สีสังข์

หทัยทิพย์ สีสังข์ |

จอย

  • วันเกิด 15 มิถุนายน
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

จอย หทัยทิพย์ สีสังข์ นักร้อง นักแสดงชาวไทย มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ ธรณีกรรแสดง, สนิมสร้อย เป็นต้น

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

สนิมสร้อย(2003)

ธรณีกรรแสง(2002)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด