ประวัติ สุทธิกานต์ หวังเจริญทวีกุล | About

สุทธิกานต์ หวังเจริญทวีกุล

สุทธิกานต์ หวังเจริญทวีกุล |

แอมป์

  • วันเกิด 1 มกราคม 2523
  • ส่วนสูง 172 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/am_suttikan/

สุทธิกานต์ หวังเจริญทวีกุล ชื่อเล่น แอมป์ ศึกษาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ถอดรหัส…วิญญาณ(2008)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด