ประวัติ สุชาดา เช็คลีย์ | About

สุชาดา เช็คลีย์

สุชาดา เช็คลีย์ |

ดาด้า

  • วันเกิด 28 สิงหาคม 2541
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ จันทบุรี ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/dada_checkley/

สุชาดา เช็คลีย์ มีชื่อเล่นว่า ดาด้า เกิดวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2541 จังหวัดจันทบุรี เป็นลูกคนโตจากทั้งหมดสองคนของปีเตอร์ ดาร์เรน เช็คลีย์ ชาวอังกฤษ กับดารารัตน์ เช็คลีย์ ส่วนน้องชายอายุห่าง 9 ปี คือ เจอรัลด์ สมาร์ท เช็คลีย์ (ชื่อเล่น สมาร์ท) เข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลจากโรงเรียนตังเอ็ง, ระดับประถมศึกษาปีที่ 15 จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์, ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สายวิทย์คณิต ระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย (รับตรง) เคยแสดงละครร่วมกับ อิน ณัฐนิชา เชิดชูบุพการี รุ่นราวคราวเดียวกัน

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 ตอน ประกาศอิสรภาพ(2007)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด