ประวัติ สาวิณี ภู่การุณ | About

สาวิณี ภู่การุณ

สาวิณี ภู่การุณ |

โบว์

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ขุนศึก(2003)

แมนเกินร้อยแอ้มเกินพิกัด(2003)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด