ประวัติ สันติ เศวตวิมล | About

สันติ เศวตวิมล

สันติ เศวตวิมล |

  • วันเกิด 5 มกราคม 2489
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

สันติ เศวตวิมล หรือรู้จักกันในนามปากกา แม่ช้อย นางรำ เป็นนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ พิธีกรชาวไทย สันติเกิดที่ริมคลองบางกอกน้อย ฝั่งธนบุรี เรียนชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรีและชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และศึกษาชั้นอุดมศึกษา วิชาการหนังสือพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีประกาศนียบัตรจาก สถาบันวิชาการหนังสือพิมพ์นานาชาติ ประเทศเยอรมนี (นักเรียนทุน) นามปากกาของสันติ ได้แก่ นที สีทันดร, แม่ช้อย นางรำ, สามตา, อธิษฐาน, กรวิก, เทวดา เดินดิน เป็นต้น สันติสมรสกับนางสุชาดา เศวตวิมล มีบุตรสาวที่รู้จักในวงการบันเทิงคือ แพง ขวัญข้าว เศวตวิมล ปิดเนื้อเรื่องย่อเพิ่มเติม

ผลงานการแต่งบทภาพยนต์ที่ผ่านมา

คืนบาป พรหมพิราม(2003)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด