ประวัติ สหภาพ วีระฆามินทร์ | About

สหภาพ วีระฆามินทร์

สหภาพ วีระฆามินทร์ |

ต่อ

  • วันเกิด 1 พฤษภาคม 2514
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ต่อ สหภาพ จบการศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มีผลงานที่ผ่านมาละครเรื่อง วัยซนคนมหัศจรรย์ และเคยออกเทปกับเพื่อน ใช้ชื่อ วงทู

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

สตรีเหล็ก 2(2003)

สตรีเหล็ก(2000)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด