ประวัติ สวนีย์ อุทุมมา | About

สวนีย์ อุทุมมา

สวนีย์ อุทุมมา |

เอี้ยง

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

อรหันต์ซัมเมอร์(2008)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด