ประวัติ สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย | About

สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย

สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย |

ต้อง

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/tongsamitpong/

สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย ชื่อเล่น ต้อง เป็นนักแสดงชาวไทย ศึกษาที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Classic Again จดหมาย สายฝน ร่มวิเศษ

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Classic Again(2020)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด